dissabte, 9 de maig del 2020

ESCOLA EL CASTELLOT - PREINSCRIPCIONS 2020/2021

  • Del 13 al 22 de maig telemàticament.
  • Del 19 al 22 presencialment, amb cita prèvia.

Es recomana fer-ho telemàticament per evitar riscos innecessaris.
L’escola només tindrà obert l’espai necessari per fer preinscripcions.
En cas de necessitat demanar cita prèvia al correu del centre:

a8016161@xtec.cat

L’horari per atendre les preinscripcions amb cita prèvia serà de les 9.00 a 13.00.

Podeu consultar tota la informació referent a la preinscripció al
link:Els documents que cal aportar són:
  • Original i còpia del llibre de família Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet).
  • Targeta de residència on consta el NIE o del passaport, si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i còpia de la Targeta Sanitària.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental (si s’escau).
  • Certificat de discapacitat (si s’escau).
  • Certificat de beneficiaris de l'ajut de la renda garantida (si s’escau).