Altres ajuts

Altres ajudes i subvencions a les famílies associades:

•   Material escolar se subvencionen 20€ al cicle infantil i 10 a la resta de cicles.
•   Activitat de piscina (a partir de 1r): 15€
  4 per alumne per menjar pel Tió.
•   L'AMPA i la direcció de l'escola gestionen la compra i posterior venda dels llibres de text de l’alumnat. A banda de facilitar la compra a les famílies assegurant-los la disponibilitat i que no hi haurà errors en la compra, permet un estalvi considerable en el preu global dels llibres prèvia negociació amb els grups editorials
•  Assegurança d’accidents i a tercers per a tots els alumnes de l’escola durant les activitats organitzades per l’AMPA fora de l’horari lectiu.

•  Organització d'alguns actes i finançament del cost de la Festa del Sol.