Socialització de llibres

Què és la socialització de llibres?

• La socialització de llibres és un projecte de l’escola que neix amb l’objectiu de poder oferir un servei de reutilització dels llibres de text d’un curs lectiu al següent. Els llibres es canvien segons la seva vida útil i estat de conservació.
• Els preus dels llibres reutilitzables són aproximadament uns 50€ al cicle inicial i 180€ pel cicle mitjà i superior.
• La quota anual per alumne són 20€ per cicle inicial i 40€ per cicle mitjà i superior.

• Estalvi per les famílies entre 30€ i 140€/any.