dimecres, 26 de març del 2014

BENVIGUTS

Benvolgudes famílies,

Us donem la benvinguda a la pàgina web que us permetrà obtenir tota mena d'informació sobre les activitats i serveis que gestiona i promou l'Associació de Mares i Pares de l'Escola "El Catellot" de La Múnia. 
Formar part de l'AMPA d'una escola suposa no només pagar una quota per tal d'assegurar-nos que el nostre fill o la nostra filla pot participar en activitats extraescolars; significa que ens comprometem amb tota la comunitat educativa a fer un front comú perquè l'educació dels nostres fills i filles arribi a bon port i amb les millors condicions.
L'escola és un conglomerat de peces, una part important de les quals som les mares i els pares que hem de tenir també el nostre espai de trobada, de reflexió i de presa de decisions. El trobareu a l'AMPA.
Des de l'AMPA es poden dur a terme projectes, fer realitat idees que semblen utòpiques. Només cal fer-se'n membre i participar activament en qualsevol de les comissions que existeixen. Tothom pot tenir el seu espai. Us hi convidem!