Què és l'AMPA?

Una associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una associació voluntaria de les famílies de l'escola Pública "El Castellot" amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

Perquè és bo participar en l’AMPA?
 • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els ­ fills i filles van més a gust a l’escola i estudien amb més ganes.
 • Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat de l’educació dels fills i filles.
 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i propostes i també ajudar-vos mútuament.
 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.
 • Perquè tota la comunitat educativa podrà conèixer la diversitat cultural i lingüística de l’escola.
Quina finalitat té l'AMPA?
 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.
 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida matinal, i l’adquisició i distribució de llibres de text.
 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives.
 • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures.
 • Fer propostes per a la formació de mares i pares.
De quines maneres hi pots participar?
 • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris
 • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels fills i filles.
 • Fer-te’n soci/a i ser responsable d’alguna de les activitats de l’AMPA.

   La dedicació i el temps els decideixes tu!   

Sabem que t’importa l’educació dels teus fills per això et proposem que contactis amb l’AMPA de l’escola. 

L’educació és una tasca de tots!