dimecres, 20 de maig del 2020

AJUTS PER PAL·LIAR LA CRISI!
 📣 𝗔𝗷𝘂𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺:  

📣 𝗔𝗷𝘂𝘁𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝘁𝗿𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹𝗮𝗱𝗼𝗿𝘀/𝗿𝗲𝘀:  
𝗦𝘂𝗯𝘀𝗶𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗹𝗮𝗿
𝗔𝘁𝘂𝗿 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝘁𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗘𝗥𝗧𝗢
𝗙𝗶 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝘀 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗹𝘀
𝗔𝗱𝗮𝗽𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́ 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀

📣 𝗔𝗷𝘂𝘁𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗹'𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿:  
𝗔𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗹𝘀 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝘁𝗲𝗰𝘀 𝗶 𝘁𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗿𝗲̀𝗱𝗶𝘁
𝗣𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀

📣 𝗔𝗷𝘂𝘁𝘀 𝗱'𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗴𝗲:  
𝗔𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 
𝗠𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼̀𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗻𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀
𝗣𝗿𝗼̀𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲𝗿
𝗔𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲𝗿 (𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗴𝗲𝘀 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝘀)
𝗔𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲𝗿 (𝗴𝗿𝗮𝗻𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀)
𝗣𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲𝗿 𝗮 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿𝘀 𝟲𝟱 𝗮𝗻𝘆𝘀 𝗶 𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲̀𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮
𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗰𝗿𝗲̀𝗱𝗶𝘁𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗹𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲𝗿 (𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀)

📣 𝗔𝗷𝘂𝘁𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝘀 𝗶 𝗮𝘂𝘁𝗼̀𝗻𝗼𝗺𝘀:  
𝗠𝗲𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼̀𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝘀