dimecres, 5 de novembre del 2014

ELS NENS VEUEN, ELS NENS FAN!!!

"És fàcil pensar que la base de molts dels problemes actuals té a veure amb els valors que es transmeten de pares a fills. Sovint sentim a dir que el jovent d’avui dia no té educació, que no saben què són els valors ni les normes d’urbanitat.

Però, és cert això?  Falla la nostra societat des de la cèl·lula més nuclear, és a dir, la família?

Per intentar reflexionar entorn aquestes preguntes, hauríem de centrar-nos en l’educació dels fills. Però què implica aquesta educació?Ma. Neus Calleja, Psicòloga
Per continuar amb l'article: 

I un interessant vídeo per reflexionar: "Els nens veuen, els nens fan".